O FIRMĚ REFERENCE DLUHOPISY KONTAKT MAPA

Refence z let 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002

rok 2002
  • Testa s.r.o. Letohrad - ÚT, plynoinstalace, ZTI a regulace Adm. centrum Unita Letohrad
  • Vemas a.s. Žamberk - plynofikace areálu firmy, přepojení ÚT a regulace jednotlivých pavilonů
  • Rekos s.r.o. Žamberk - ÚT, plyn a regulace Obchodní centrum (Hotel Praha) Ú/O
  • SPV Žamberk - ÚT, plyn, regulace rekonstrukce Hasičské zbrojnice Letohrad
  • Stavební firma Novotný - ÚT, plyn a regulace 26 BJ Hradiskova Jablonné n. Orlicí
  • Město Letohrad - provedení rozvodů ZTI ve staré budově
  
  Copyright © 2004   GOLEM GROUP