DLUHOPISY

Informace o privátní emisi dluhopisů Společnost GAZTERM s.r.o. se v rámci realizace svého rozvoje rozhodla ke dni 22. 12. 2016 vydat privátní emisi firemních dluhopisů. Doba úpisu je jeden rok.

Emitent: GAZTERM s.r.o., IČ: 46508503, se sídlem Kunčice 113, 561 51 Letohrad Název emise: GAZTERM 5,33/26

Podoba dluhopisu: listinný cenný papír
Pořadové číslo emise: 1
Emisní kurz: 100% (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Jmenovitá hodnota 1ks dluhopisu: 50.000 CZK (slovy: padesát tisíc korun českých)
Měna dluhopisu: Koruna česká (CZK)
Datum emise: 22. 12. 2016
Doba splatnosti: 22. 12. 2026
Výnos dluhopisu: pevná úroková sazba ve výši 5,33% p.a.
Datum splatnosti úroků:
Úrokový výnos obdrží ten investor, který je vlastníkem dluhopisu 30.11.2017, 30.11.2018, 30.11.2019, 30.11.2020, 30.11.2021, 30.11.2022, 30.11.2023, 30.11.2024, 30.11.2025, 30.11.2026, 30.11.2027
Soubory ke stažení: Emisní podmínky emise dluhopisů GAZTERM 5,33/26, Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů, Předávací protokol, Dluhopis
Zveřejněno dne 22.12.2016, Veškeré další informace o emisi dluhopisů GAZTERM 5,33/26 Vám podá vedení společnosti GAZTERM s.r.o., tel.: +420602662813 e-mail: gazterm@iol.cz, adresa: Kunčice 113, 561 51 Letohrad


GAZTERM s.r.o., Kunčice 113, 561 51 Letohrad, tel. 465 620 616